טיפול בפסולת ומחזור

הכנת תוכניות אב לתברואה ולהפחתת פסולת למיחזור

התוכניות נעשו עבור עשרות רשויות מקומיות – עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות.

התוכניות כללו התייחסות מערכתית רחבה ופתרונות מיטביים וחסכוניים לאיסוף טיפול וסילוק פסולת לרבות הפחתת פסולת למיחזור ויישום הפרדת אשפה לשני זרמים “רטוב” “יבש”, תוך התייחסות לתקציבי השקעות ותפעול שוטף, למבנה ארגוני ולמערך כח האדם.

 הכנת תוכניות אב לטיפול ומיחזור פסולת חקלאית

התוכניות נעשו עבור  מספר מועצות אזוריות ומועצות מקומיות.

התוכניות כללו התייחסות מערכתית רחבה ופתרונות מיטביים וחסכוניים לאיסוף וריסוק גזם, לטיפול בפסולת אורגנית,
למיחזור פסולת פלסטיק, לטיפול בפסדים ופגרים, תוך התייחסות לתקציבי השקעות ותפעול שוטף, למבנה ארגוני ולמערך כח האדם.

הכנת מכרזים

מכרזים שנעשו עבור עשרות רשויות מקומיות.

מכרזים לאיסוף וסילוק פסולת, מכרזים למערך ניקיון וטיאוט רחובות מכני וידני,  מכרזים לניקיון מוסדות ציבור, מכרזים לאיסוף גזם ופסולת גושית וריסוק גזם,  מכרזים להדברת מזיקים ואנטי- מלרי,  מכרזים לאחזקת גינון.

מכרזים לרכש והצטיידות תברואית – משאיות דחס, משאיות מגבה-נוע, משאיות מנוף, משאיות מנוף תאורה, טרקטורים, מכונות טיאוט, מכונות שטיפה וקרצוף, ביוביות.

הכנת סקרים

הסקרים נעשו עבור עשרות רשויות מקומיות.

הכנת סקרים של ספירת כלי אצירה ומצבם הפיזי, סקרים לחיוב עסקים ותעשייה, סקרי אורך כבישים ומדרכות למטרת ניקיון וטיאוט, סקר מבני אסבסט, סקר שטחי גינון ציבורי.

הכנת חוקי עזר

חוקי עזר  נעשו עבור מספר רשויות מקומיות.

חוק עזר לאיכות הסביבה, חוק עזר להפרדת פסולת למיחזור, חוק עזר לאשפת מפעל, לרבות הכנת תחשיב מפורט לגביית אגרות.

פרויקטים  הנדסיים  נבחרים

ראשון לציון    –     הכנת מכרז להקמת תחנת מעבר עם הפרדה ומיון חומרים.

פתח תקווה     –     הכנת מכרז לשדרוג תחנת מעבר עם הפרדה ומיון חומרים.

רחובות           –     הכנת מכרז לשדרוג תחנת מעבר עם הפרדה ומיון חומרים.

מרום הגליל     –     תכנון מתקן ייצור קומפוסט לזבל לולים.

רמת השרון     –     בחינת היתכנות טכנו כלכלית למתקן הפקת אנרגיה מפסולת.

,תברואה עירונית טיפול בפסולת ומיחזור חדשנות טכנולוגית צור קשר פרויקטים סביבתיים Ecostar