תברואה עירונית

בחינה והכנת תכניות לייעול ושיפור מערכי התברואה העירונית

 

תברואה עירונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,תברואה עירונית טיפול בפסולת ומיחזור חדשנות טכנולוגית צור קשר פרויקטים סביבתיים Ecostar