מי אנחנו

חברת אקוסטר מקבוצת תכנונית בע”מ הוקמה ב1995, עוסקת במתן שירותי ייעוץ בתחום איכות הסביבה ובייחוד בתחום הפסולת המוצקה והמיחזור.

החברה עובדת בשיתוף פעולה עם יועצים מומחים ועם חברות בישראל ובחו”ל, בעלות ידע וניסיון רב בכל הנושאים.

במהלך פעילותה, ביצעה החברה עבודות יעוץ, תכנון וליווי מקצועי, סקרים, מכרזים, ועוד, עבור רשויות מקומיות, חברות פרטיות, ומשרדי ממשלה.

 

עיקר פעילות החברה:

   הכנת תוכניות אב לתברואה, להפחתת פסולת למיחזור,  ולגינון ציבורי ומוסדי.

   הכנת תוכניות ייעודיות לפסולת מוצקה, מיחזור, טיאוט וניקיון.

   תכנון מערכות שירותי תפעול ותחזוקה עירוניות.

   ביצוע סקרים, ספירת כלי אצירה, סקר תשתיות, סקר מבנים, סקר גינון.

   הכנת תסקירי השפעה על הסביבה ותכנון פרק איכות הסביבה בתוכניות מיתאר.

   הכנת מכרזים וחוות דעת מקצועית לועדת המכרזים בנושאים הבאים:  תברואה, פסולת מוצקה, טיאוט וניקיון, גינון, הדברה

         ותחזוקה, הצטיידות .
   תכנון מערכות טיפול בפסולת:  מערך כלי אצירה, שיטות איסוף פסולת, מסלולי איסוף, דו”חות דיווח, פרסום והסברה לציבור.

   שיטות וציוד ייעודי לטיפול בפסולת לפי סוגים : גריסת גזם, פסולת מסוכנת,   חומרים למיחזור :   קרטון ונייר, פלסטיק, זכוכית,

          אלומיניום.

   בחינת כדאיות כלכלית לפרויקטים ולהעסקת קבלנים.

   ליווי מקצועי ליישום התוכניות.

   תחנות מעבר עם או בלי דחיסת או הפרדת חומרים למיחזור.

   מתקני ייצור קומפוסט.

   מתקני טיפול בגזם ופסולת גושית.

   מתקני הפקת אנרגיה מפסולת ומפסולת ממוינת (R.D.F.).

   גינון עירוני.

    שיקום נופי ואתרים לשימור.

,תברואה עירונית טיפול בפסולת ומיחזור חדשנות טכנולוגית צור קשר פרויקטים סביבתיים Ecostar