ברוכים הבאים

חברת אקוסטאר, מתמחה בייעוץ לגופים מוניציפליים ופרטיים בתחום הטיפול בפסולת מוצקה מיחזור והתברואה העירונית. החברה פעולת כבר למעלה מעשור לקידום היעול בשרותי התברואה העירוניים, תוך מתן ליווי ויעוץ והכנת מכרזים, ותכניות. לעיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וגופים פרטיים.

מי אנחנו

חברת אקוסטאר, מתמחה בייעוץ לגופים מוניציפליים ופרטיים בתחום הטיפול בפסולת מוצקה מיחזור והתברואה העירונית, פעולת להבטיח את ההתנהלות העירונית והמוסדית.

השירותים שלנו

הכנת תוכניות אב לתברואה ולהפחתת פסולת למיחזור הכנת תוכניות אב לטיפול ומיחזור פסולת חקלאית הכנת מכרזים הכנת סקרים הכנת חוקי עזר

ניהול פרויקטים סביבתיים

הכנה וליווי של מכרזים, להצטיידות ולתפעול. הכנת וליווי של תכניות אב לטיפול בפסולת ובמיחזור. הכנת וליווי של תכניות מפורטות להפרדת פסולת למיחזור.

איכות סביבה עירוני

חוקי עזר נעשו עבור מספר רשויות מקומיות. חוק עזר לאיכות הסביבה, חוק עזר להפרדת פסולת למיחזור, חוק עזר לאשפת מפעל, לרבות הכנת תחשיב מפורט לגביית אגרות.

,תברואה עירונית טיפול בפסולת ומיחזור חדשנות טכנולוגית צור קשר פרויקטים סביבתיים Ecostar